USŁUGI

Zakres usług świadczonych przez nasze biuro.

ROZLICZAMY RÓWNIEŻ PIT-y OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Prowadzenie ksiąg handlowych;
 2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 3. Prowadzenie ewidencji podatkowych;
 4. Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego;
 5. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT;
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 7. Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT oraz sprawozdań finansowych;
 8. Sporządzanie dokumentacji i rozliczeń z ZUS;
 9. Obsługa kadrowa firm, w tym m. in. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, wynagrodzenia;
 10. Reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucjach; Oznacza to, że to my dostarczamy wszelkie dokumenty do urzędów, my udzielamy wyjaśnień, kontrole skarbowe Państwa firm przeprowadzane są u nas i do nas kierowana jest wszelka korespondencja z wyżej wymienionych urzędów. Z tego względu ważna jest rzetelna współpraca pomiędzy naszym biurem a Państwa firmą. (Więcej w dziale „Zasady współpracy”)
 11. Pomoc w otworzeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania – Możemy dokładnie objaśnić i doradzić jak założyć firmę, w jakiej formie prawnej i jakie formy opodatkowania będą dla Państwa najkorzystniejsze.
  Powyższe usługi mieszczą się w podstawowej opłacie.

Usługi dodatkowe

 1. Wyprowadzanie zaległości podatkowych
 2. Korygowanie deklaracji ZUS
 3. Pomoc w zakładaniu firm
 4. Bezpłatne porady dla naszych klientów
 5. Wypełnianie zeznań rocznych PIT przez internet dla osób fizycznych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Obszar działania
Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Tychy – Z tych miast klienci mają łatwy dojazd. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie w nawiązaniu współpracy z klientami z innych miast, jeśli takie będzie ich życzenie.

W przypadku pytań proszę dzwonić pod nr. tel. 32 735 02 06 lub tel kom. 661031771