ZASADY WSPÓŁPRACY

Krótkie objaśnienia dla nowych klientów

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z naszym biurem, to proszę na początek skontaktować się telefonicznie z nami w celu ustalenia dogodnego terminu wizyty. Podczas pierwszej rozmowy uzyskacie też Państwo odpowiedzi na wszelkie interesujące Was tematy.
Proszę przed wykonaniem telefonu do naszego biura przygotować sobie informacje na temat: ilości faktur które wystawiacie/otrzymujecie, formy rozliczenia podatkowego, formy prawnej waszej działalności, ilości pracowników zatrudnionych w Waszej firmie. Na tej podstawie pracownik biura będzie mógł oszacować koszt usługi.
Osobista wizyta w biurze będzie jednak potrzebna w celu podpisania umowy (wzór_umowy) i pełnomocnictw na podstawie których będziemy reprezentowali Państwa firmę w urzędach. Bez tych dokumentów podjęcie współpracy jest niemożliwe.

W celu podjęcia współpracy będą również potrzebne następujące dokumenty: NIP, REGON, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumenty księgowe: Książka przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów w przypadku firm rozliczających się ryczałtem.
Spółki z o. o. – Bilans i/lub rachunek zysków i strat.
(Te dokumenty proszę przynieść w przypadku, gdy będziecie Państwo zdecydowani na współpracę).

WAŻNE
W związku z objęciem biur rachunkowych zasadami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu każdy klient obowiązany jest przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz podpisać oświadczenie w sprawie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego. Bez dopełnienia tych formalności podpisanie umowy jest niemożliwe.

Biuro będzie reprezentować Państwa firmę w urzędach wobec czego w przypadku zmiany kluczowych danych np: adres siedziby, zakres działalności itp prosimy o niezwłoczne informowanie nas o takich faktach.

Nie wykonujemy usług w siedzibie klienta, nie odbieramy też dokumentów księgowych z siedziby – dokumenty księgowe proszę dostarczać osobiście lub kurierem do naszego biura.